Mikrobryggerier

Det har dykt upp fler och fler mikrobryggerier och i de flesta fall brygger de öl. Mikrobryggerier är lite mindre till storleken, och har ofta ett nytt tänk när det gäller smak, framställning med mera.

Fördelar med mikrobryggerier

En stor fördel med mikrobryggerier är att man i regel kan få tag i lokalproducerad alkohol där. Många mikrobryggerier har också ett helt annat miljötänk och flera av dem satsar också på glutenfri alkohol, nyckelhålsmärkt sådan och liknande.

Var finns mikrobryggerier?

Mikrobryggerier finns i flera städer. Många av dem är typiska turistorter eftersom mikrobryggerierna behöver besökare för att överleva. Det finns dock också små orter där mindre bryggerier startat upp portarna och drivs framgångsrikt. Ett sådant litet bryggeri finns i Figeholm invid smålandskusten.

Vilken typ av alkohol brygger de?

Mikrobryggerier tar i huvudsak fram öl av olika slag men det finns även ett par som bryggt goda viner med både högre och lägre alkoholhalt. Starksprit får inte tas fram av mikrobryggerier om det inte finns särskilda tillstånd.

Är alkohol från mikrobryggerier alltid dyrare?

Alkohol som kommer från mikrobryggerier måste inte vara dyrare man ofta får man betala ett högre pris. Det beror på att ingredienserna är dyrare, och kanske har dryckerna ännu inte så stor efterfrågan att bryggeriet kan klara sig med att sälja billigt.