Ökar risken för alkoholberoende med mindre bryggerier?

I Sverige talas det ofta om riskbruk av alkohol samt om beroende. Några menar att ju mer alkohol det finns att få tag på, desto mer ökar risken för farlig konsumtion. En del går till och med så långt som att påstå att mindre bryggerier inte bör finnas på grund av risken för beroende.

Att vara beroende av alkohol

Hos Beroendecentrum kan man läsa mer om hur det är att vara beroende av alkohol, samt hur det är att vara närstående till någon som dricker för mycket. Som alkoholberoende kan det vara svårt att motstå alkohol, men man kan inte ge mindre bryggerier skulden.

Kan mindre bryggerier göra det lättare att bli beroende?

Nej, överlag gör inte mikrobryggerier det lättare att bli beroende av alkohol. Det är individen själv som ligger bakom ett beroende. Man kan aldrig lägga skulden på någon annan, utan man måste ta eget ansvar för hur mycket man dricker.

Viktigt att erbjuda alternativ

Om man själv brygger alkohol och ska bjuda på den kan det vara klokt att sätta fram alternativ till alkoholen. Slipper man fråga är chansen större att man väljer ett alkoholfritt alternativ, och då riskerar man inte att dras in i problem om man tidigare haft en alkoholproblematik.